میراندا فریکر

میراندا فریکر

میراندا فریکر، (متولد 12 مارس 1966) یک فیلسوف انگلیسی است که در حال حاضر استاد برجسته فلسفه در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتی نیویورک است. فریکر اصطلاح بی‌عدالتی معرفتی را ابداع کرد، مفهوم بی‌عدالتی‌ای که علیه کسی «به‌ویژه در مقام یک دانا» انجام می‌شود، و این مفهوم را در کتاب «عدالت معرفتی» در سال 2007 بررسی کرد.

کتاب های میراندا فریکر

فلسفه و فمینیسم