هوانگ یی بینگ

هوانگ یی بینگ

هوانگ یی بینگ در نوامبر 1968 در آنهویی به دنیا آمد. او یکی از اعضای کلیدی تیم تحقیقاتی نظری مارکسیستی بود. وی در حال حاضر مدیر گروه پژوهشی شماره یک پژوهشگاه تاریخ و اسناد حزب مرکزی و نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب است. علایق اصلی تحقیقاتی او تئوری و عمل بومی‌سازی مارکسیسم و ​​تاریخچه اصلاحات است.

کتاب های هوانگ یی بینگ