جان چانگ

جان چانگ

یونگ چانگ (متولد 25 مارس 1952) نویسنده چینی متولد انگلیس است که هم اکنون در لندن زندگی می کند و بیشتر به خاطر زندگی نامه خانوادگی خانواده خود شناخته می شود و بیش از 10 میلیون نسخه در سراسر جهان دارد اما در جمهوری خلق چین ممنوع است.

کتاب های جان چانگ

مائو


قوهای وحشی