جان شیرر

جان شیرر

جان شیرر استاد دانشگاه ایالتی آیووا کالج دامپزشکی و مولف آمریکایی است.

کتاب های جان شیرر

اصول مراقبت از سم گاو