مایکل سی اپلبای

مایکل سی اپلبای

مایکل کالورت اپلبی، اخلاق شناس بریتانیایی و دانشمند رفاه حیوانات، به ویژه برای حیوانات مزرعه است. او مدرک لیسانس جانورشناسی را در دانشگاه بریستول و دکترای رفتار حیوانات را در کالج کینگز کمبریج گرفت. او سپس به مدت 20 سال در مرکز تحقیقات طیور در اسکاتلند و دانشگاه ادینبورگ به تحقیق در مورد رفتار، پرورش و رفاه حیوانات مزرعه پرداخت. او از سال 2005 تا 2016 برای حفاظت از حیوانات جهانی (که قبلا WSPA بود) کار می کرد و اکنون بازنشسته شده است.
کار اولیه او در مورد تراکم جوراب در طیور و بسته کردن خروس باردار به مجموعه شواهدی کمک کرد که در نهایت منجر به تغییرات عمده در رفاه حیوانات و نحوه نگهداری این حیوانات شد. اپلبای به طراحی قفس اصلاح شده ادینبورگ کمک کرد، که قفسی مبله برای مرغ ها است و برای بهبود رفاه حیوانات، قفس باتری را جایگزین کرد.
او در جشن تولد 2017 به دلیل خدمات به رفاه حیوانات به عنوان افسر سفارش امپراتوری بریتانیا (OBE) منصوب شد.

کتاب های مایکل سی اپلبای

رفتارشناسی طیور