لارنس بلاک

لارنس بلاک

لارنس بلاک یک نویسنده جنایی آمریکایی است که بیشتر به خاطر دو سریال بلندمدت نیویورکی در سال 1994 توسط Mystery Writers of America به عنوان استاد بزرگ معرفی شد.

کتاب های لارنس بلاک

رقص در مسلخ