مهدی عسگری آستانه

مهدی عسگری آستانه

مهدی عسگری آستانه مدیر صحنه سینما و تلویزیون متولد ۱۳۵۵‏است.

کتاب های مهدی عسگری آستانه

تکنولوژی سینما