آلک نیسبت

آلک نیسبت

الك نیسبت قبل از عزیمت برای پیوستن به BBC ، در دانشگاه سه سال فیزیك ریاضی خواند، جایی كه به بخش علوم و ویژگی های آن گرایش پیدا كرد تا برای Horizon و سایر مجموعه های علمی فیلم بسازد. در طول زندگی حرفه ای وی، تحقیقات برنامه وی شامل زمینه های مختلفی از کنترل حشرات بیولوژیکی، زیست شناسی گرمسیری، زیست شناسی، محیط زیست، زمین شناسی، انسان شناسی، روانشناسی، آناتومی و چشم انسان، از طریق اختراعات مهندسی خود طبیعت، تکامل، محیط زیست، تا مواد مهندسی جدید، ایمنی اتومبیل، ایمنی هوا و بررسی آتش سوزی هواپیماها، مهندسی عمران، ابررسانایی، گرافیک رایانه ای، به علاوه اشعه غذایی، حسگرهای زیستی، ویروس ها ، مالاریا و سرطان بوده است.

کتاب های آلک نیسبت

کاربرد میکروفنها