سرجیو سیسموندو

سرجیو سیسموندو

سرجیو سیسموندو دانشیار فلسفه و جامعه شناسی در دانشگاه کوئینز کانادا است. او نویسنده کتاب علمی بدون افسانه: درباره ساخت و سازها ، واقعیت و دانش اجتماعی (1996) و مقالات متعددی در مورد فلسفه و جامعه شناسی علم و فناوری است.

کتاب های سرجیو سیسموندو