نیکلاس کار

نیکلاس کار

نیکلاس کار، زاده ی سال 1959، نویسنده ای آمریکایی است که کتاب ها و مقالاتش بر موضوعات مربوط به تکنولوژی، تجارت و فرهنگ تمرکز دارند. کار در سال 2003 و با مقاله ای منتشر شده در ژورنال تجاری دانشگاه هاروارد نام خود را مطرح کرد. او به خاطر نوشتن کتاب «کم عمق ها» نامزد نهایی جایزه پولیتزر غیرداستانی در سال 2011 شد.

کتاب های نیکلاس کار

کم عمق ها


قفس شیشه ای