نیک ماهون

نیک ماهون

نیک ماهون یک مدرس ارشد تبلیغات در دانشگاه ساوتهمپتون سولنت است. از زمان ورود به آموزش عالی، او در طراحی، ارائه و توسعه انواع دوره های تبلیغاتی، رسانه ای و ارتباطی برای کالج ها و دانشگاه ها در بریتانیا و خارج از کشور مشارکت داشته است.

کتاب های نیک ماهون