موسسه استاندارد بریتانیا

موسسه استاندارد بریتانیا

مؤسسه استاندارد بریتانیا (BSI Group‎) مرجع استانداردگذاری در انگلیس است. این مؤسسه برای گستره وسیعی از کالاها و خدمات استاندارد تعیین می‌کند.

کتاب های موسسه استاندارد بریتانیا