قدرت الله سپیدنام

قدرت الله سپیدنام

قدرت الله سپیدنام متولد 1324 ،  استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. او دارای مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان میباشد.


کتاب های قدرت الله سپیدنام

مبانی ماشین های الکتریکی


سیگنال ها و سیستم ها


مبانی سیگنال ها وسیستم ها


تحلیل مهندسی مدار


شبکه های ماهواره ای


مهندسی امنیت نرم افزار


سیستم های مخابراتی


مدارهای میکروالکترونیک (جلد 1)


آموزش گام به گام PLC