قدرت الله سپیدنام

قدرت الله سپیدنام

قدرت الله سپیدنام متولد 1324 ،  استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. او دارای مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان میباشد.


کتاب های قدرت الله سپیدنام

شبکه های کامپیوتری (جلد 2)


مبانی ماشین های الکتریکی


سیگنال ها و سیستم ها


مبانی سیگنال ها وسیستم ها


تحلیل مهندسی مدار


شبکه های کامپیوتری (جلد 1)


شبکه های ماهواره ای


مهندسی امنیت نرم افزار


سیستم های مخابراتی


مدارهای میکروالکترونیک (جلد 1)


آموزش گام به گام PLC