محمدمهدی پایدار

محمدمهدی پایدار

محمدمهدی پایدار ، متولد 1363 ، عضو هیئت علمی  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. او دارای مدرک كارشناسی مهندسي صنايع 1386 دانشگاه علوم وفنون مازندران ، كارشناسي ارشد مهندسي صنایع 1388 دانشگاه علوم وفنون مازندران و دكتري تخصصي مهندسي صنايع 1392 دانشگاه علم وصنعت ايران است.

 


کتاب های محمدمهدی پایدار

روش های بهینه سازی چندهدفه