ند موهان

ند موهان

ند موهان، استاد اسکار آ. شات در بخش الکترونیک قدرت در دانشگاه مینه سوتا است. موهان که دارای اختراعات متعدد در این زمینه است، نویسنده چهار کتاب دیگر منتشر شده توسط وایلی است و عضو آکادمی ملی مهندسی است.

کتاب های ند موهان

الکترونیک قدرت