هنری دبلیو آت

هنری دبلیو آت

هنری دبلیو. آت رئیس و مشاور اصلی Henry Ott Consultants، یک سازمان آموزش و مشاوره است که در لیوینگستون، نیوجرسی واقع شده است. آقای اوت توسط بسیاری به عنوان مربی برجسته EMC شناخته می شود.

کتاب های هنری دبلیو آت