مهدی صنیعی نژاد

مهدی صنیعی نژاد

مهدی صنیعی نژاد متولد سال 1358، مهندس مکانیک گرایش حرارت و سیالات و مهندس برق گرایش ابزار دقیق، فعال در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی، سیستم های انرژی، تاسیسات حرارتی و برودتی، سنسور و ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری، توربین های گازی، و مولف می باشد.

کتاب های مهدی صنیعی نژاد