مارگارت اچ لیپرت

مارگارت اچ لیپرت

مارگارت اچ لیپرت (متولد 12 ژوئن 1942) نویسنده آمریکایی کتاب ها و گلچین هایی است که برگرفته از سنت های فولکلور و داستان سرایی فرهنگ های سراسر جهان است.

کتاب های مارگارت اچ لیپرت

خانم مرغه و تمساح گرسنه