حمید حاج سیدجوادی

حمید حاج سیدجوادی

حمید حاج سیدجوادی ، متولد 1351 ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد است. او دارای  مدرک کارشناسی ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، 1373 ، کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، 1376 و دکتری تخصصی جبر، دانشگاه امیرکبیر، 1383 است.

 

 کتاب های حمید حاج سیدجوادی