فرانسیس ای کری

فرانسیس ای کری

فرانسیس ای. کری بومی پنسیلوانیا است و در مدارس دولتی فیلادلفیا، دانشگاه درکسل (لیسانس شیمی، 1959) و ایالت پنسیلوانیا (دکتری 1963) تحصیل کرده است. به دنبال کار پسا دکترا در هاروارد و خدمت سربازی، او در سال 1966 در دانشکده شیمی دانشگاه ویرجینیا منصوب شد. قبل از بازنشستگی در سال 2000، به طور منظم دوره های سخنرانی شیمی عمومی و شیمی آلی را تدریس می کرد.

کتاب های فرانسیس ای کری