نورعلیشاه اصفهانی

نورعلیشاه اصفهانی

محمدعلی طبسی (حدود 1160-1212ق)، ملقب به نورعلی‌شاه اول، از مشایخ تصوف در سلاسل نعمت اللهی (از جمله سلسله نعمت اللهی سلطانعلی‌شاهی گنابادی) که از سلاسل معروفیه است.
او فرزند میرزا عبدالحسین طبسی و از مریدان شاه سیّد علیرضا دکنی بود که به‌همراه پدرش توسط معصوم‌علی‌شاه، قدم در وادی سلوک نهادند و هر دو مورد توجّه خاصّ معصوم‌علی‌شاه بودند و از سوی وی اجازه ارشاد یافتند. نورعلی‌شاه اوّل، شیخ‌المشایخ دوم در زمان قطبیت شاه سیّد علیرضا دکنی (رضاعلی‌شاه دکنی) بود.

کتاب های نورعلیشاه اصفهانی

دیوان نورعلیشاه اصفهانی