محسن شیخ الاسلامی کندلوسی

محسن شیخ الاسلامی کندلوسی

محسن شيخ الاسلامي كندلوسي ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دارای  مدرک دكتري تخصصي مهندسي مكانيك-تبديل انرژی است.

کتاب های محسن شیخ الاسلامی کندلوسی