ایمان خزایی

ایمان خزایی

ایمان خزایی متولد سال 1362 دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی از دانشگاه فردوسی مشهد، مولف، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های ایمان خزایی