سارا پیلینر

سارا پیلینر

سارا پیلینر سوارکار و مشاور حوزه ی سوارکاری و اسب می باشد. او مدرس فیزیولوژی تغذیه و ورزش در کالج Myerscough و کالج Warwickshire، و نویسنده چندین کتاب است.

کتاب های سارا پیلینر

خوراک و خوراک دادن اسب