محمد اسدزاده

محمد اسدزاده

محمد اسدزاده متولد سال 1362، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، بیش ده سال در صنعت خودرو و طراحی قطعات مکانیکی فعالیت داشته و همچنین مولف می باشد.

کتاب های محمد اسدزاده

مکانیک مواد مرکب