روح الامین سعیدی

روح الامین سعیدی

روح‌الامین سعیدی (متولد ۱۳۶۲ در تهران) استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق است. نظریه‌های روابط بین‌الملل به‌ویژه نظریه‌های انتقادی و پسااستعمارگرا، الهیات سیاسی بین‌الملل، نظریه‌پردازی اسلامی روابط بین‌الملل، جهانی‌شدن و مطالعات انقلاب اسلامی حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه وی محسوب می‌شوند که حول‌محور آن‌ها تا کنون آثار قلمی متعددی را به رشته تحریر درآورده است. وی دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (۱۳۸۶)، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۸) و دکتری روابط بین‌الملل با گرایش امنیت و اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران (۱۳۹۳) است و از سال ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق به تدریس اشتغال دارد.

کتاب های روح الامین سعیدی

بازگشت خدا از تبعید