سیامک کاظم زاده حنانی

سیامک کاظم زاده حنانی

سیامک کاظم زاده حنانی متولد سال 1339، دارای مدرک دکتری از دانشگاه لیل و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف، استاد مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های سیامک کاظم زاده حنانی