هوارد زیمرمان

هوارد زیمرمان

ه‍وارد ای. زی‍م‍رم‍ان‌ Howard E. Zimmerman (متولد 5 ژوئیه 1926 - 12 فوریه 2012) استاد شیمی در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون بود.او در سال 1980 به عضویت آکادمی ملی علوم انتخاب شد و در سال 1986 جایزه پیشگام شیمی مؤسسه آمریکایی شیمیدانان را دریافت کرد.

کتاب های هوارد زیمرمان