غلامعلی فلاح

غلامعلی فلاح

دکتر غلامعلی فلاح ‌قهرودی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی بود. او  لیسانس خود را در سال ۱۳۵۶ از دانشگاه اراک، فوق لیسانس را در سال ۱۳۶۲ از دانشگاه تربیت معلم و دکتری را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران گرفت. معاونت اداری مالی ،معاونت دانشجویی، معاونت عمرانی، ریاست دانشکده ادبیات، مسئولیت و عضویت در کمیته گزینش استاد دانشگاه و ... بخشی از مسئولیت‌های درون دانشگاهی او بودند. این استاد فقید، از پایه گذاران جهاد دانشگاهی و مؤسس مرکز پژوهشی زبان و ادبیات فارسی بهار دانشگاه بود.
دکتر فلاح به عنوان استاد ادبیات، مقالات زیادی نوشته است و تحقیقات بسیاری انجام داده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به  «تحلیل ساختاری داستان‌های کوتاه دفاع مقدس مرکز تحقیقات صدا و سیما»، «فرهنگ دیوان شعری دوره اول تا قرن پنجم رودکی و هم‌عصران»، «محمد(ص) در اشعار شاعران فارسی زبان از رودکی تا کنون»، «گفتگو در شاهنامه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی»، «بازتاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان ملک الشعرای بهار در دانشکده ادبیات»، «تصویر دل در مخزن الاسرار نظامی در دانشکده ادبیات» و «برگزیده متون کهن حماسی در دانشکده ادبیات»، فرهنگ لغات و ترکیبات شعر عصر سامانی (رودکی و شاعران هم­‌عصر و بی­‌دیوان)،پروین اختر آزادگی،ادب­نامه و رستم و سهراب اشاره کرد.

کتاب های غلامعلی فلاح

رزمه گل


رستم و سهراب