مالکوم پی استیونز

مالکوم پی استیونز

مالکوم پی استیونز استاد شیمی دانشگاه هارتفورد است. وابستگی های حرفه ای قبلی او شامل شرکت تحقیقاتی شورون، کالج رابرت (استانبول) و دانشگاه آمریکایی بیروت است.

کتاب های مالکوم پی استیونز

شیمی پلیمر _ جلد1


شیمی پلیمر _ جلد2


حل المسائل شیمی پلیمر