جیمز دبلیو کوپر

جیمز دبلیو کوپر

جیمز دبلیو کوپر نویسنده 18 کتاب جلد سخت و 1 کتاب الکترونیکی در زمینه علم، فناوری و غذا است. او استاد شیمی در دانشگاه تافتس بود و 25 سال در بخش تحقیقات IBM و 3 سال به عنوان معاون Bruker Instruments گذراند.

کتاب های جیمز دبلیو کوپر

کاربرد طیف سنجی