رید ویکاندر

رید ویکاندر

رید ویکاندر استاد زمین شناسی در دانشگاه مرکزی میشیگان است که در آنجا زمین شناسی فیزیکی، زمین شناسی تاریخی، حیات ماقبل تاریخ و دیرینه شناسی بی مهرگان تدریس می کند و قبلاً رئیس این دپارتمان بوده است. او مدرک لیسانس خود را کسب کرد. در دانشگاه ایالتی سن دیگو و دکترای او. در UCLA علایق اصلی تحقیقاتی او شامل جنبه‌های مختلف پالینولوژی پالئوزوئیک، به‌ویژه مطالعه آکریتارک‌ها است که مقالات متعددی در مورد آنها منتشر کرده است. او رئیس سابق انجمن آمریکایی پالینولوژیست چینه‌شناسی و در حال حاضر یکی از اعضای شورای فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های پالینولوژیک و رئیس کمیسیون فرعی Acritarch کمیسیون بین‌المللی میکروفلور دو پالئوزویک است. او چندین کتاب درسی زمین شناسی را با جیمز اس. مونرو تالیف کرده است.

کتاب های رید ویکاندر

مبانی زمین شناسی