جیم هلمور

جیم هلمور

جیم هلمور چندین کتاب مصور نوشته است. او عاشق پرورش سبزیجات در اوقات فراغت خود است. او در انگلستان زندگی می کند.

کتاب های جیم هلمور

مواظب باش اسب راه راهی!


تو کی هستی اسب راه راهی؟