جری بنکس

جری بنکس

جری بنکس (23 آوریل 1939، بیرمنگام - 2012) وکیل و نویسنده ی آمریکایی است.

کتاب های جری بنکس