کارولین لویت

کارولین لویت

کارولین لیویت رمان نویس آمریکایی است. او نویسنده پرفروش نیویورک تایمز ، کتاب آیا این فردا و تصاویر تو، و همچنین 8 رمان دیگر، از جمله دنیای زیبای بی رحمانه و با یا بدون تو است.
لیویت برنده جایزه بنیاد هنرهای نیویورک در ادبیات داستانی و جایزه داستانی گلدنبرگ است. او همچنین نامزد جایزه مجله ملی در مقاله شخصی، فینالیست جوایز فیلمنامه نویسی نیکلودئون و فینالیست در آزمایشگاه فیلمنامه نویسان ساندنس بود.

کتاب های کارولین لویت

این بود فردا