سعید فرهودی

سعید فرهودی

سعید فرهودی مترجم این مجموعه متولد 1318 و دانش آموخته علوم اجتماعی از آلمان است. او تاکنون آثار زیادی را از زبان آلمانی ترجمه کرده است.

کتاب های سعید فرهودی

فرشته سکوت کرد


۲۸,۰۰۰ تومان