سعید فرهودی

سعید فرهودی

سعید فرهودی مترجم این مجموعه متولد 1318 و دانش آموخته علوم اجتماعی از آلمان است. او تاکنون آثار زیادی را از زبان آلمانی ترجمه کرده است.

کتاب های سعید فرهودی

مرگ دانتون


فرشته سکوت کرد


تاریخ تئاتر سیاسی (۲جلدی)


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.