لیندا فردریکسن

لیندا فردریکسن

لیندا فردریکسن، رئیس خدمات دسترسی در دانشگاه ایالتی واشنگتن ونکوور است، جایی که قبلاً سمت کتابدار امانت بین کتابخانه‌ای و تحویل اسناد را بر عهده داشت. لیندا مدرک لیسانس هنر در تاریخ و فرانسه از دانشگاه مرکزی واشنگتن دریافت کرد. لیندا قبل از دریافت مدرک کارشناسی ارشد علوم کتابداری از دانشگاه ایالتی امپوریا در کانزاس، در کتابخانه های عمومی و دانشگاهی کار می کرد. او در سازمان‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های محلی، منطقه‌ای و ملی فعال است که به اشتراک گذاری منابع و دسترسی عادلانه به اطلاعات را پیش می‌برد. او یکی از نویسندگان به اشتراک گذاری منابع جهانی و نویسنده کتابدار حق چاپ است. او دارای گواهینامه کارشناسی ارشد در مدیریت و رهبری حق نسخه برداری از مرکز مالکیت معنوی دانشگاه مریلند است.

کتاب های لیندا فردریکسن

اشتراک جهانی منابع