جوزف هاوز

جوزف هاوز

جوزف هاوز یک توسعه دهنده نرم افزار، صاحب کسب و کار (http://nummist.com) و نویسنده ، متخصص در بینایی کامپیوتر هستم.

کتاب های جوزف هاوز