اریک شویتزگبل

اریک شویتزگبل

اریک شویتزگبل فیلسوف آمریکایی و استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید است. علایق اصلی او شامل ارتباط بین روانشناسی تجربی و فلسفه ذهن و ماهیت باور است. او دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی زیر نظر الیزابت ای. لوید، آلیسون گوپنیک و جان سرل دریافت کرد.

کتاب های اریک شویتزگبل

تئوری نفهم ها