مجید حاتمی

مجید حاتمی

مجید حاتمی، نویسنده‌ی ایرانی متولد 1363 است.

کتاب های مجید حاتمی

مردی با انار آبی