سالار صارمی

سالار صارمی

سالار صارمی نویسنده ایرانی متولد ‏‫۱۳۶۵‏ است.

کتاب های سالار صارمی

روایت تهران