لویی دوپره

لویی دوپره

لویی دوپر(متولد: 16 آوریل 1925 ، بلژیک) استاد بازنشسته در مطالعات مذهبی در دانشگاه ییل است. او کتاب ها و مقالات متعددی از جمله «بُعد دیگر» (1972) و «خود متعالی» (1976) منتشر کرده است.

کتاب های لویی دوپره