مهدی رفیع زاده

مهدی رفیع زاده

مهدی رفیع‌زاده (متولد ۱۳۴۵) استاد دانشگاه امیرکبیر در رشته‌ی مهندسی شیمی پلیمر ، نویسنده و مترجم است.

کتاب های مهدی رفیع زاده