ناظم حکمت

ناظم حکمت

او دارای تباری لهستانی-گرجی-فرانسوی بود.او از سن ۱۴ سالگی به سرودن شعر پرداخت. او در سن ۱۹ سالگی در سفری که به شوروی داشت، از نزدیک با نسل جدید هنرمندان انقلابی آشنا شد و جسارتی بیشتر را در ایجاد تحول در شکل و محتوای شعر ترکیه یافت.ناظم همواره از شاعرانی بود که فعالیت هنری اش را محدود نمی کرد. او با انتشار اشعار و مقاله های خود در میان جوانان محبوبیّت ویژه ای داشت.

کتاب های ناظم حکمت

زنده باد قانون


چشم هایت رو به آفتاب اند


مجموعه اشعار ناظم حکمت


افسانه ی ابر دلداده


شمشیر داموکلس


آلاتورکا


Nazim Hikmet


خون حرف نمیزند


چهار عاشقانه


ابر عاشق


از چهار زندان


داستانک ها


چشمانت را با حسرت می بوسم


آسمان مانند دستهای توست


مناظر انسانی سرزمین من