ناظم حکمت

ناظم حکمت

او دارای تباری لهستانی-گرجی-فرانسوی بود.او از سن ۱۴ سالگی به سرودن شعر پرداخت. او در سن ۱۹ سالگی در سفری که به شوروی داشت، از نزدیک با نسل جدید هنرمندان انقلابی آشنا شد و جسارتی بیشتر را در ایجاد تحول در شکل و محتوای شعر ترکیه یافت.ناظم همواره از شاعرانی بود که فعالیت هنری اش را محدود نمی کرد. او با انتشار اشعار و مقاله های خود در میان جوانان محبوبیّت ویژه ای داشت.

کتاب های ناظم حکمت

شمشیر داموکلس


چهار عاشقانه


آلاتورکا


از چهار زندان


زنده باد قانون


خون حرف نمیزند


عاشقانه های ساعت بیست و یک


دنیا را گشتم بدون تو


داستانک ها


چشمانت را با حسرت می بوسم


آسمان مانند دستهای توست


مناظر انسانی سرزمین من