ناظم حکمت

ناظم حکمت

او دارای تباری لهستانی-گرجی-فرانسوی بود.او از سن ۱۴ سالگی به سرودن شعر پرداخت. او در سن ۱۹ سالگی در سفری که به شوروی داشت، از نزدیک با نسل جدید هنرمندان انقلابی آشنا شد و جسارتی بیشتر را در ایجاد تحول در شکل و محتوای شعر ترکیه یافت.ناظم همواره از شاعرانی بود که فعالیت هنری اش را محدود نمی کرد. او با انتشار اشعار و مقاله های خود در میان جوانان محبوبیّت ویژه ای داشت.

کتاب های ناظم حکمت

زنده باد قانون


خون حرف نمیزند


مجموعه اشعار


عاشقانه های ساعت بیست و یک


تو را دوست دارم چون نان و نمک


از چهار زندان


داستانک ها


چشمانت را با حسرت می بوسم


آسمان مانند دستهای توست


مناظر انسانی سرزمین من