قاسم اعظمی راد

قاسم اعظمی راد

قاسم اعظمی‌راد، متولد 1361، استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت دانشگاه یزد است . او دارای مدرک دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک ، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی مکانیک، ساخت و تولید و  کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک، ساخت و تولید است.

کتاب های قاسم اعظمی راد