آندریاس آنتوپولوس

آندریاس آنتوپولوس

دکتر لئونیداس آنتوپولوس دانشیار دانشکده بازرگانی TEI تسالی است. دکتر Anthopoulos دارای تجربه تحقیق، برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه و استقرار محیط های IT شهرداری و سازمانی است. در موقعیت های شغلی قبلی خود، به عنوان مشاور متخصص در وزارت امور خارجه یونان در حوزه های دولت الکترونیک و دیپلماسی الکترونیکی، به عنوان محقق و مدیر فناوری اطلاعات در کمیته تحقیقات دانشگاه ارسطو تسالونیکی (یونان)، شهرداری تریکالا. (یونان)، مدیریت آموزش متوسطه تریکالا (یونان) و جامعه اطلاعاتی SA (یونان)، او مسئول برنامه ریزی و مدیریت توسعه سیستم های فناوری اطلاعات متعدد برای دولت یونان و سازمان های دولتی مختلف بود. از جمله می توان به پروژه شهر دیجیتال تریکالا (e-Trikala)، پروژه های SYZEFXIS و پلیس آنلاین، پورتال مرکزی وزارت امور خارجه یونان و غیره اشاره کرد. وی نویسنده چندین مقاله در مجلات علمی معتبر است. کتاب و کنفرانس های بین المللی علایق تحقیقاتی او از جمله به شهرهای هوشمند، دولت الکترونیک، معماری سازمانی، مدیریت استراتژیک و غیره مربوط می شود.

کتاب های آندریاس آنتوپولوس