دهانانجی وی.گارد

دهانانجی وی.گارد

Dhananjay Gadre (پونا، هند) یک مسئول علمی با برنامه ابزارسازی مرکز بین دانشگاهی نجوم و اخترفیزیک، پونا، هند است. او اکنون در مرخصی از IUCAA است و دکترای خود را در موسسه تحقیقات و ارتباطات میکروالکترونیک، دپارتمان EE، دانشگاه آیداهو به پایان می‌رساند. انتشارات او شامل چندین مقاله در مجله دکتر داب، دنیای الکترونیک و EDN است. او همچنین نویسنده برنامه‌نویسی درگاه موازی: رابط کامپیوتر برای اکتساب داده و کنترل فرآیند، کتاب‌های تحقیق و توسعه، 1998 است.

کتاب های دهانانجی وی.گارد