یانیس گابریل

یانیس گابریل

یانیس گابریل یک جامعه شناس یونانی-بریتانیایی  متولد 1952است که بیشتر به خاطر مشارکت هایش در زمینه آکادمیک داستان سرایی سازمانی شناخته شده است.

گابریل دکترای خود را در جامعه شناسی در سال 1981 از دانشگاه برکلی در پایان نامه ای با عنوان فروید و جامعه گرفت. 

کتاب های یانیس گابریل