ادوارد ال برنیز

ادوارد ال برنیز

ادوارد لوئیس برنایز نظریه پرداز آمریکایی بود که در زمینه روابط عمومی و تبلیغات پیشگام به شمار می رفت و در آگهی ترحیم خود از او با عنوان «پدر روابط عمومی» یاد می شود. ادوارد لوییس جیمز برنیز را پدر روابط عمومی و از اصلی‌ترین پایه‌گذاران تبلیغات مدرن در جامعه‌ی آمریکا معرفی کرده‌اند. برنیز سال‌‌ها در خدمت دولت، سرمایه‌داران و کارخانجات آمریکایی برای ترویج کالاها و سبک زندگی مورد نظر آن ‌ها برای مردم آمریکا و دیگر نقاط جهان بوده است.

کتاب های ادوارد ال برنیز

مدیریت افکار عمومی