نادیا مارکس

نادیا مارکس

نادیا مارکس در قبرس به دنیا آمد، اما در لندن بزرگ شد. او که مدیر و سردبیر تعدادی از مجلات برجسته زنان بریتانیا بود، اکنون رمان نویس است و به عنوان نویسنده مستقل برای چندین نشریه ملی و بین المللی کار می کند.

کتاب های نادیا مارکس